Hướng dẫn kết nối
*: Lấy api_token trong mục trang cá nhân.
*: Chỉ tài khoản từ đại lý cấp 1 trở lên mới có thể kết nối.